GiỚI THIỆU FASTRACKIDS VIETNAM

Đến năm 2016, mạng lưới Fastrackids Việt Nam đã có hơn 8,000 học sinh theo học tại tất cả các trung tâm ở thành phố HỒ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Đà Lạt, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An. Với tốc độ tăng trưởng trong 2 năm là hơn 25 cơ sở bao gồm trường kĩ năng sống và trường mầm non, trường tiểu học.

Button
01
Chương trình giáo dục
sớm hiện đại
Button
02
Hơn 25 cơ sở nhượng quyền
tại 11 tỉnh/thành Việt Nam
Button
03
Hệ thống toàn cầu ứng dụng
tại 52 nước trên thế giới
Button
04

Giảng dạy bằng
kĩ thuật số

Button
05

Cơ sở vật
chất hiện đại

Button
06

Học sinh là
trung tâm