Chuẩn giáo viên FasTrasKids

Trách nhiệm của giáo viên

 • Nghiên cứu giáo án FasTracKids trước khi đến lớp
 • Dạy các lớp học được phân công
 • Phối hợp với trợ giảng để chuẩn bị vật liệu, hoạt động, và các trò chơi trong lớp học
 • Tiến hành họp phụ huynh định kỳ (cuối mỗi khoá)

Trách nhiệm của trợ giảng

Trợ giảng đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc lớp học
 • Tổ chức vật liệu cho lớp học thông qua trao đổi với giáo viên chính
 • Quản lý lớp học và duy trì trật tự lớp
 • Quan sát việc tham gia trong lớp học của trẻ và ghi chú chi tiết

Yêu cầu

 • Có nền tảng giáo dục
 • Có phong thái chuyên nghiệp
 • Có kinh nghiệm làm việc với trẻ
 • Yêu trẻ
 • Tạo được không khí thoải mái và tích cực trong lớp học
 • Có khả năng lắng nghe và lấy trẻ làm trung tâm, nhạy cảm với từng cá tính độc đáo của trẻ. Xem mỗi trẻ như là một cá nhân độc đáo
 • Biết khích lệ và tôn trọng trẻ
 • Nhiều năng lượng, nhiệt tình
 • Tính cách cởi mở, giao tiếp tốt, tự tin, linh hoạt
 • Sáng tạo, độc đáo
 • Có tinh thần trách nhiệm
 • Có tổ chức và luôn sẵn sàng khi đến lớp
 • Chú ý tới cha mẹ và hợp tác với họ trong việc học của con em họ