Công nghệ số dạy học

PHƯƠNG PHÁP

  • Học đa giác quan (nhìn, nghe, vận động) thông qua chương trình tương tác truyền thông đa chức năng
  • Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi
  • Nội dung kỹ thuật số cho thế hệ  “bản ngữ kỹ thuật số”
  • Sự lặp lại không-lặp lại

Vai trò của giáo viên trong một lớp học kĩ thuật số

  • Giáo viên khuyến khích/trẻ tham gia
  • Môi trường học tập xã hội với trẻ là trung tâm (lớp học)
  • Qui trình giảng dạy được hỗ trợ - tỉ lệ giáo viên-học sinh thấp
  • Tập trung vào ứng dụng và chuyển giao kiến thức
  • Phát triển các kỹ năng nghe và nói có tính tương tác xã hội cao