Nơi vui học tuyệt vời thế kỷ 21

Phương tiện dạy học hiện đại

Thiết kế vì sức khỏe trẻ thơ

Khám phá và say mê học tập

LỚP HỌC KỸ THUẬT SỐ THÊ KỶ 21

Trang bị bảng tương tác thế hệ mới
Hệ thống trình chiếu màn hình rộng
Dùng máy quay phim và chụp ảnh
Máy tính và máy in là công cụ kết nối

LỚP HỌC TƯƠNG TÁC VÀ LÀM VIỆC NHÓM

"Bố trí và sắp đặt hợp lý cho các hoạt động đa dạng và sinh động.Quả thật lớp học Fastrackids tạo nên tình cảm ấm áp cho trẻ giao tiếp với bạn bè