Tổng Đại lý Nhượng Quyền Chương trình FasTracKids tại Việt Nam được quản lý và điều hành bởi đội ngũ tâm huyết, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Doi ngu FTKVN

STT

Họ và tên

Vị trí công tác

Điện thoại

Email

1.

NGƯT.TS. Nguyễn Kim Dung

Giám đốc Chương trình FTK
Phụ trách kinh doanh

 01238.438.338 (300)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

ThS.NCS. Lê Thị Ngọc Nhẫn

Phó Giám đốc Chương trình FTK

Phụ trách Marketing

 01238.438.338 (301)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. 

ThS. Nguyễn Hữu Lê Huyên

Giám đốc kinh doanh

01238.438.338 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

ThS.NCS. Nguyễn Hồng Yến Phương

Phụ trách Đào tạo

 01238.438.338 (330)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Văn phòng và Chăm sóc khách hàng

 01238.438.338 (100)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Nguyễn Trâm Anh

Phụ trách Tài chính- Kế toán

01238.438.338 (500)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Võ Thị Tuyền

Kế toán tổng hợp

01238.438.338 (510)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Khoa Diệu Ngọc

Nhân viên văn phòng

01238.438.338 (100)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Đinh Thị Thủy Hằng

Marketing và Truyền thông

 01238.438.338 (100)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. 

Nguyễn Trần Bích Duyên

Nhân viên đào tạo

 01238.438.338 (100)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cùng với đội ngũ giáo viên và trợ giảng năng động, sáng tạo, yêu trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn phù hợp và được đào tạo, huấn luyện theo chuẩn giáo viên FasTracKids.