Hệ thống FASTRACKIDS toàn cầu

Từ năm 1998, các chương trình FasTracKids® của chúng tôi tại các trung tâm và trường học trên khắp thế giới đã và đang cung cấp cho trẻ em những kinh nghiệm giáo dục đột phá để toả sáng trong thế kỷ 21.

0
Châu lục
0
Quốc gia
0
Ngôn ngữ

Hệ thống Fastrackids đã có mặt trên 5 Châu lục

Video các đối tác

Tại sao là FasTracKids?

FasTrasKids Latvia
Elĩna Egle

 
Chúng tôi cung cấp một công cụ để giáo viên làm việc với trẻ theo cách mà chúng xứng đáng được hưởng

Tại sao tôi trở thành một đối tác nhượng quyền FasTracKids?

FasTracKids New York City
Dave Nagar

Một cơ hội tuyệt vời cho những ai cam kết giúp trẻ em học tập, phát triển, và chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng.

Vị trí chiến lược thông minh

Fastrackids Thailand
Rintira Sutthitham

Chúng tôi có thể giúp bạn phát triển kinh doanh từ một ngôi nhà nhỏ trở thành một trung tâm của cả nước

Chuẩn bị cho thế hệ trẻ kế cận

FasTracKids Ghana
Cecilia Dei- Anang

FasTracKids chuẩn bị cho chúng ta một thế hệ những nhà lãnh đạo kế cận và yêu thích học tập suốt đời