Liên lạc ngay

để được hỗ trợ về chương trình

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Là những quí vị đang thực hiện trường mầm non, trường mẫu giáo hoặc kinh doanh giáo dục khác muốn dùng công nghệ mới thế kỉ 21
Chương trình FasTracKids là một giáo trình kỹ thuật số dễ dàng ứng dụng vào giảng dạy và trực quan trong lớp học. Chương trình cũng tạo nên sự nối kết mạnh mẽ giữa tình yêu của một giáo viên giảng dạy và tình yêu của một đứa trẻ trong học tập .
Hợp tác với chương trình, bạn phải đầu tư gì?

Hợp tác với chương trình, bạn phải đầu tư gì?

FasTracKids sử dụng ba nguồn lực để thiết lập quan hệ đối tác phí:

  • Số sinh viên đang theo học tại địa điểm của bạn
  • Số lượng và / hoặc loại chương trình được lựa chọn từ danh mục chương trình
  • Thời hạn của sự cam kết hợp tác
Dịch vụ hỗ trợ của Fastrackids
dành cho đối tác

Liên hệ