Câu hỏi thường gặp

Chương trình FasTracKids (FTKs) là gì?

Các chương trình giáo dục FasTracKids (FTKs) sở hữu bởi tổ chức FasTracKids International, Ltd. (FTK hoặc FTKI), có trụ sở tại Denver, Colorado, Hoa kỳ. Các chương trình FTKs được thiết kế cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 8 tuổi ("học sinh"), và bao gồm các chương trình phần mềm máy tính giáo dục độc quyền của FTK và các tài liệu giảng dạy liên quan. Ngoài ra, FTK đã phát triển các học liệu khác có thể được sử dụng kết hợp với các chương trình FTKs, bao gồm bộ dụng cụ cho học sinh hoặc bộ dụng cụ cho phụ huynh và các Tài liệu Hỗ trợ. Các chương trình FTKs và các tài liệu hỗ trợ được xác định và được gắn với nhãn hiệu dịch vụ bản quyền "FasTracKids®" và một số phiên bản khác của tên gọi “fastrackids” (gọi chung là "Nhãn hiệu").

Thế nào là Tổng đại lý nhượng quyền (Master Franchisee) FTKs?
VietEduAid (hay còn gọi là Công ty TNHH Tư vấn và Hỗ trợ Giáo dục Việt Nam) được công nhận với tư cách là Tổng đại lý nhượng quyền FasTracKids tại Việt Nam. Theo đó, VietEduAid được độc quyền cấp phép khai thác các chương trình Fastrackids tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức nhượng quyền kinh doanh thương hiệu này.
Thế nào là một franchisee?
Franchisee là các trường học, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục ngoài giờ được cấp phép bởi VietEduAid để có thể khai thác và sử dụng một (bộ) chương trình FasTracKids tại một địa điểm trực thuộc, nằm dưới sự quản lý và hỗ trợ bởi VietEduAid.
Xin cho biết tiêu chuẩn để được trở thành một franchisee?

Một franchisee muốn thiết lập một cơ sở giáo dục FasTracKids® phải tuân thủ và hội đủ các điều kiện cơ bản:

 • Có kế hoạch dự kiến gửi cho VietEduAid trước 2 tháng, và kế hoạch chi tiết trước 1 tháng. Sau 2 tháng từ ngày gửi kế hoạch dự kiến hoặc kế hoạch dự kiến mà không triển khai trên thực tế thì VietEduAid có toàn quyền không cấp phép hoạt động cho cơ sở giáo dục đó nếu franchisee không đưa ra được các lí do chính đáng và kế hoạch khắc phục gửi cho VietEduAid trước 1 tháng.
 • Phải trải qua qui trình đánh giá theo tiêu chuẩn của FTKI (Theo mẫu đánh giá mà VietEduAid cung cấp).

 • Phải đảm bảo theo qui định của chính quyền địa phương về việc thiết lập một cơ sở giáo dục. Chủ trương chấp thuận, giấy phép hoạt động, phê duyệt về phương án thiết kế, PCCC, An toàn vệ sinh và môi trường.
 • Phải đảm bảo khoảng cách giữa cơ sở dự kiến thành lập với các cơ sở giáo dục FasTracKids® đã tồn tại trước đó. Khoảng cách nhỏ nhất giữa các cơ sở với nhau đối với khu vực thuộc nhóm A là 3km; nhóm B là 6km; nhóm C là 10km và không khống chế đối với nhóm D.
 • VietEduAid giữ quyền từ chối cấp phép nếu số lượng cơ sở giáo dục tại một địa phương cụ thể thuộc các nhóm khu vực đã đạt ngưỡng khống chế tại thời điểm cụ thể.

Franchisee nào nộp kế hoạch thiết lập/mở rộng cơ sở giáo dục FasTracKids trước và đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu thì mặc nhiên được quyền ưu tiên xem xét trước. Thời gian tính theo ngày gửi kế hoạch do công ty phát hành gửi hoặc giấy biên nhận do VietEduAid cấp, nếu gửi bằng email và các hình thức điện tử khác thì tính theo ngày gửi. Các email mới chỉ ở mức độ trao đổi, ý định sẽ không được xem là hợp pháp và là cơ sở để giải quyết tranh chấp.

Ai có thể trở thành một franchisee của FTKs?
Bất kỳ một cá nhân, đơn vị, trường học, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục ngoài giờ hay tổ chức nào có quan tâm đến việc khai thác và sử dụng một (bộ) chương trình FasTracKids tại Việt Nam.
Chi phí để đầu tư cho một cơ sở đào tạo chương trình FTKs khoảng bao nhiêu?

Chi phí này tùy thuộc vào số lượng chương trình FTKs mà cơ sở muốn mua cũng như tình hình cụ thể của từng cơ sở. Hãy liên hệ ngay với Giám đốc chương trình của chúng tôi tại địa chỉ email: info@aid.edu.vn; kimnguyen@aid.edu.vn; hoặc số điện thoại: 0123 843 8338 (300) để được tư vấn thêm.

Tôi có thể liên hệ với ai để tìm hiểu về việc nhận nhượng quyền chương trình FTKs?

Hãy liên hệ ngay với Giám đốc chương trình Fastrackids tại Việt Nam tại địa chỉ email: info@aid.edu.vn; kimnguyen@aid.edu.vn; hoặc số điện thoại: 0123 843 8338 (300).

Chi phí để mua Chương trình FTKs thì khoảng bao nhiêu?

Giá bán lẻ 1 Unit (dành cho các trung tâm FTK – Enrichment Center) chỉ dạy các chương trình FTK tại thị trường Việt Nam với là 20.000 USD/5 năm, CHƯA bao gồm chương trình FasTrack® Music và FasTrack® English tại một đơn vị lãnh thổ cấp tỉnh.

Giá bán lẻ một chương trình FasTrack® English là 5.000 USD/3 năm. Nếu một franchisee mua toàn bộ các chương trình FTK, bao gồm cả chương trình Music (4 chương trình) và FasTrack English thì giá là 25.000 USD/5 năm.

Giá bán lẻ 1 License (dành cho các trường học (school) dạy các chương trình của Bộ GD&ĐT và dạy FTK như một chương trình tích hợp) là 5.000 USD/3 năm.

Một franchisee có thể mua nhiều Unit và nhiều License để phát triển ở nhiều cơ sở tại một vùng lãnh thổ hoặc các vùng lãnh thổ khác nhau. Mỗi Unit hoặc License chỉ được khai thác tại một (01) địa điểm có đăng ký.

 

Các franchisee có quyền sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu FasTracKids® như thế nào?

Franchisee khai thác và sử dụng hợp pháp một, nhiều hoặc toàn bộ chương trình FTKs và các sản phẩm thương quyền của FTK theo đúng những gì đã ghi trong hợp đồng.

Franchisee cung cấp thông tin về FTK và các sản phẩm của FTKs một cách chính xác, trung thực và có trách nhiệm với cơ quan quản lý, công chúng, phụ huynh và toàn xã hội theo những thông tin chính thức được cung cấp từ VietEduAid.

Không được nói quá, nói ngoài sự thật, phóng đại hoặc nói xấu làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng thương hiệu FasTracKids®.

Không mua bán và sử dụng các sản phẩm (hoặc dịch vụ) cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của FTKs tại một cơ sở giáo dục.

Không có hành vi thay đổi hình ảnh, thông tin về chất lượng, nội dung sản phẩm cũng như quy cách bên ngoài các sản phẩm do hệ thống FasTracKids® cung cấp.

Phương thức thanh toán ra sao?

Các loại phí mà franchisee phải đóng theo các điều khoản đã ghi rõ trong Hợp đồng đó là:

 • Phí ban đầu Cấp phép Chương trình (Initial fee).
 • Phí thường xuyên (Royalty fee). Franchisee phải thanh toán cho VietEduAid 12,5% mức học phí mà bên B đã thu của một học sinh trong 1 tháng hoặc phí tối thiểu (theo hợp đồng với FTKI hoặc với VietEduAid). Số tiền này của mỗi tháng phải chuyển vào tài khoản của bên VietEduAid ấn định vào ngày 7 của tháng tiếp theo.
 • Phí đặt cọc (đối với các franchisee muốn mở thêm cơ sở hoặc các franchisee mới).
 • Phí truy cập hàng tháng và phí duy trì trang web
 • Phí đĩa thay thế (nếu làm hỏng) (nếu có)
 • Chi phí vận chuyển, thuế, hoặc thuế (nếu có)

Tất cả các loại phí trên đều được ghi rõ trong Hợp đồng với từng franchisee.Nếu các Franchisee đóng phí trễ hạn hoặc chưa thanh toán đủ thì có bị áp dụng hình thức phạt nào không?

Trễ hạn hoặc thanh toán không đủ - Nếu franchisee không trả đủ các khoản phí hoặc bất kỳ các khoản khác còn nợ đối với VietEduAid khi đến hạn, thì phải nộp "phí hành chính" là 100 USD. Nếu franchisee trễ hạn mà không có lí do chính đáng và chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của VietEduAid thì sẽ phải chịu khoản phạt thêm là 18% cho số tiền phải nộp tính từ ngày mặc định hoặc mức trần lãi phạt mà FTK phạt VietEduAid.

Các Franchisee có cần nộp kèm theo các báo cáo hay văn bản nào khác hàng tháng cho VietEduAid không?

Các franchisee phải cung cấp các báo cáo (số lượng học sinh, các khoản thu) vào ngày 03 hàng tháng (chậm nhất là ngày 5) đồng thời chuyển tiền royalty fee và các fee liên quan vào ngày 7 (chậm nhất là ngày 10) của tháng tiếp theo. Nếu ngày 7 rơi vào thứ 7, chủ nhật hoặc lễ theo qui định của Nhà nước thì sẽ chuyển tiền vào ngày làm việc đầu tiên sau đó. Trong trường hợp chậm thanh toán, sẽ áp dụng mức lãi phạt tương đương 18% hoặc mức trần lãi phạt mà FTK phạt VietEduAid.

Nội dung của các báo cáo hàng tháng gồm những gì?

Các franchisee cung cấp các báo cáo từ đầu mỗi năm và kế hoạch mở rộng (nếu có) để VietEduAid có cơ sở đưa ra chính sách chung và phù hợp cho thị trường của mỗi franchisee cũng như của VietEduAid.

VietEduAid có quyển trực tiếp hoặc chỉ định 1 đơn vị độc lập có uy tín kiểm tra đội xuất hoặc yêu cầu đơn vị cấp dưới cung cấp thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của các đơn vị cấp dưới liên quan đến chương trình của FTK. Toàn bộ chi phí liên quan của bên nào, bên đó sẽ tự chi trả.

Định kỳ hàng quý, các franchisee phải gửi báo cáo tài chính và các báo cáo hoạt động về cho VietEduAid.

Thời gian nhận nhượng quyền một chương trình kéo dài trong bao lâu?

Thời gian nhận nhượng quyền một chương trình đối với các trung tâm là 5 năm và đối với các trường học là 3 năm.

Các franchisee có được tự ý đưa ra mức học phí không hay phải dựa vào chính sách học phí chung do tổng đại lý nhượng quyền quy định?

VietEduAid, trên cơ sở phân tích và đánh giá thực tế và tiềm năng của thị trường FTKs tại Việt Nam, sẽ xây dựng chính sách học phí linh hoạt và phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau và vùng lãnh thổ khác nhau.

Phạm vi phân chia mức học phí giữa các vùng/lãnh thổ ở Việt Nam cụ thể như thế nào?

Các địa phương / lãnh thổ, theo tên gọi quản lý hành chính, được phân thành các nhóm A, B, C, D dựa vào các chỉ tiêu đánh giá mức phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, v.v… và mức độ thuận lợi để phát triển FTKs. Nhóm cao nhất là A, thấp nhất là D.

Danh mục cụ thể các địa phương phân theo nhóm được thể hiện trong các bảng đính kèm cuối tài liệu này.

Chính sách học phí (quy theo USD) áp dụng ở các Trung tâm (Center) như sau:

Học phí nhóm B được phép thấp hơn học phí nhóm A tối đa là 10%, làm tròn lên đến bội số gần nhất của 5.

Học phí nhóm C được phép thấp hơn học phí nhóm A tối đa là 25%, làm tròn lên đến bội số gần nhất của 5.

Học phí nhóm D được phép thấp hơn học phí nhóm A tối đa là 45%, làm tròn lên đến bội số gần nhất của 5.

Mức học phí tối thiểu quy định cho 1 Unit ở địa phương nhóm A năm 2015 là bao nhiêu?
 • FasTrack® Fundamental/Tots: 145 USD/2 tháng/8 tuần/môn học
 • FasTrack® English: 250 USD/3 tháng/12 tuần.

Đối với các môn học khác tùy theo thỏa thuận giữa MF và các franchisee.

Có sự khác nhau giữa mức học phí dành cho học sinh ở các trung tâm làm giàu kiến thức và kỹ năng, trường tư thục và trường quốc tế và ở các trường khác không? Xin nêu rõ?

Có. Cụ thể:

a/ Đối với các trung tâm làm giàu kiến thức và kỹ năng, trường tư thục và trường quốc tế:

VietEduAid qui định mức học phí tối thiểu tại khu vực theo phân nhóm như trên và không quy định mức tối đa. Các trung tâm không được áp dụng mức học phí khác với quy định nếu không được sự chấp thuận của VietEduAid bằng văn bản.

Các trung tâm phải nộp royalty fee cho VietEduAid hoặc mức tối thiểu theo thỏa thuận với VietEduAid đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng.


b/ Đối tượng là các Trường:

Không khống chế mức học phí và các Trường, tuy nhiên VietEduAid khuyến cáo các Trường tham khảo để vận dụng thang học phí đã nêu. Các trường cũng phải cam kết thực hiện nghĩa vụ phát triển số học sinh và nghĩa vụ nộp royalty fee theo bảng nghĩa vụ (obligations) quy định trong hợp đồng.

Các Trường cam kết:

 • Trường phải tích hợp chương trình của FTKs vào chương trình học của Trường và chỉ sử dụng để dạy cho học sinh của trường. Danh sách học sinh phải gửi cho VietEduAid. Trường không được phép chiêu sinh ra bên ngoài, dạy vào những ngày cuối tuần hoặc các buổi tối sau 18h00.
 • Trường phải có đội ngũ giáo viên được huấn luyện bởi ban giảng huấn của VietEduAid hoặc các trung tâm được công nhận bởi FTKI hoặc VietEduAid.
 • Trường phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng được các điều kiện cơ bản của chương trình FTKs và VietEduAid.

Các trường phải nộp royalty fee cho VietEduAid hoặc mức tối thiểu theo thỏa thuận với VietEduAid đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng.

Trong các trường hợp đặc biệt, VietEduAid có thể cho phép một số trường thu học phí thấp hơn so với mặt bằng chung của nhóm nếu đáp ứng và cam kết thực hiện đúng các yêu cầu bổ sung cụ thể do VietEduAid đưa ra, trong đó điều kiện tiên quyết là phải có ít nhất 70% học sinh của trường được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách học phí này.

Sau khi kết thúc Hợp đồng, tôi muốn kí tiếp có được không? Thủ tục cụ thể như thế nào? Tôi phải trả thêm phí?

Sau khi kết thúc thời gian sử dụng mà hai bên cùng có nhu cầu kí Hợp đồng mới (Renewal Agreement) thì franchisee chỉ phải trả cho Master franchisee số tiền (renewal initial fee) theo khung tham chiếu sau:


Mức phí tái ký cụ thể sẽ do Tổng đại lý nhượng quyền (VietEduAid) quyết định.

Về Royalty fee sẽ vẫn theo khung quy định chung và cụ thể cho từng hợp đồng.

Riêng đối với FasTrack® Music thì sau khi mua, dù sử dụng hay không sử dụng, franchisee sẽ vẫn phải trả 200 USD/năm theo thời gian sử dụng là 3 hay 5 năm tùy theo hiệu lực hợp đồng.